Bérszámfejtés

Bérszámfejtés - Szanix Könyvelő IrodaA bérszámfejtés elvégzése nélkülözhetetlen minden cég számára. Nem tekinthetünk rá csak egy adminisztratív kötelességként, elkészítéséhez elengedhetetlen a változó jogszabályok folyamatos követése.

A bérszámfejtés a könyvelési munkák egyik legkomplikáltabb területe, mely nagy mértékben befolyásolj az üzleti eredményességet, valamint a különböző ellenőrzések eredményét is.

A bér jellegű kiadások minden vállalkozás életében (függetlenül annak méretétől) számottevő költségeket jelentenek, melyek sokszor nem csak a kifizetett bérköltségeket és a hozzájuk tartozó munkáltatói terheket, hanem a béren kívüli egyéb, közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetben juttatásokat is magába foglalja.

A foglalkoztatásnak több, jogilag szabályozott formája is van, melyek közül a vállalkozás számára legmegfelelőbb kiválasztása rendkívül fontos.

A bérszámfejtés magába foglalja a munkaadó és a munkavállaló és egyéb jogviszonyban állók bér és bér jellegű juttatásaival, jövedelmeikkel kapcsolatos adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek kiszámítását, nyilvántartását, igazolását, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.

Az adó megfizetésén kívül a munkáltatót még számos kötelezettség terheli, melyeket különböző jogszabályok (munkajog, munka törvénykönyve) írnak elő. A bérszámfejtő tájékoztatásával hozzájárul a jogszabály betartásához, így elkerülhető a késedelmi pótlék és bírság.

A járulékok rendszere – az adójogszabályokhoz hasonlóan – gyorsan változik. A területet érintő évente akár többször megjelenő törvénymódosító csomag több változását is figyelemmel kell kísérni. A jó bérszámfejtő csökkentheti a kiadásokat, szakmai felkészültségével, tudásával segíti a munkáltatót a legoptimálisabb foglalkoztatási forma kiválasztásában.

A bérszámfejtés, ahogyan a Tb ügyintézés is a munkáltató kötelessége.
Kiváltképp kisebb cégek esetében érdemes ezeket a feladatokat kiszervezni, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak nincs szükségük arra, hogy teljes vagy akár félállásban foglalkoztassanak valakit emiatt.

Bérszámfejtés keretein belül az alábbi tevékenységeket végezzük:

– munkáltatással és bérezéssel kapcsolatos tanácsadás

– biztosítottak bejelentése, kijelentése

– dolgozók adatainak nyilvántartása

– jelenléti ív alapján a havi rendszeres és nem rendszeres bér számfejtés

– bérjegyzékek, bérkifizetések átadása/emailben való elküldése

– havi fizetendő járulékok listája átadás/emailben való elküldése

– belépő és kilépő nyomtatványok elkészítése

– keresőképtelenség elbírálásához szükséges adminisztráció elkészítése ( táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz)

– családtámogatási ellátások elbírálásához szükséges adminisztráció elkészítése (GYED, CSED)

– havi járulékbevallások elkészítése és elküldése

– statisztikák elkészítése (Ksh)

– munkáltatói igazolások kiadása

– dolgozói levonások teljeskörű kezelése

– személyes adatokkezelése az érvényes GDPR előírásai alapján