KATA

KATA könyvelés - Szanix Könyvelő IrodaEgy vállalkozónak kötelessége minden legális adómegtakarítási lehetőséget kihasználni. A cég költségeinek csökkentésekor hagyatkozhatunk a józan ész szabályaira, de adómegtakarítást csak kizárólag törvények és szabályok betartásával érhetünk el, melynek egyik formája a KATA.

KATA, ami elsődlegesen az adókötelezettségek optimalizálásában segít.

A törvény a katások közé nem minden vállalkozást enged be és elsődlegesen a legkisebb adózók támogatására hozták létre.

Sokszor lehet hallani, hogy az adóalanyoknak nem is kell könyvelő, mert annyira egyszerű minden, hogy azt a vállalkozó is meg tudja csinálni. Sajnos a tapasztalat és a gyakorlat nem ezt bizonyítja.

KATA egy olyan lehetőség, hogy kevés adófizetési kötelezettség mellett egy szakember segítségével a vállalkozó maximálisan a saját feladatára tudjon koncentrálni.

Főbb jellemzői:

Bevételi értékhatár 12 millió forint, de ezt csak azok a vállalkozások érhetik el extraadó – fizetési kötelezettség (40%) nélkül, amelyek az év mind a 12 hónapjára megfizetik a tételes adó mértékét. Tételes adó mértéke: 25.000/50.000/75.000,- Ft/hó.

Az árbevételt a KATA alanyiság hónapjainak megfelelően arányosítani kell. Átlag havi 1 millió forint az-az összeg, ami még extraadó nélkül kiszámlázásra kerülhet. Ez azt jelenti, hogy az egyik hónapban a bevétel lehet több a másik hónapban lehet kevesebb, mert az adókötelezettség megállapításánál az éves keretet vizsgáljuk nem pedig az adott hónapban elért árbevételt.

Működő vállalkozás esetében év közben is választható a KATA, ebben az esetben az adóalanyiság a bejelentést követő hónappal jön létre.

Kezdő egyéni vállalkozó a vállalkozás létrehozásakor választhatja a KATA-t. A nyilvántartás napjával jön létre a KATA vállalkozás.

Érdemes megemlíteni, hogy KATA-s vállalkozó bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett, és az általa kiadott számlán köteles feltüntetni, hogy kisadózó. Ennek elmulasztása súlyos bírsággal is járhat.

Ki választhatja a KATA-t?

–   egyéni vállalkozó

–   egyéni cég

–   kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt

–   kizárólag magánszemély taggal rendelkező Kkt.

–  ügyvédi iroda

Nem választhatja a KATA alanyiságot:

–  az a vállalkozó, aki ingatlan bérbeadással foglalkozik. Ez nem csak az adóalanyiság időszakára vonatkozik, hanem arra az évre is amikor a Katát választja.

–  ha az adószám felfüggesztés alatt volt vagy a NAV 2 éven belül törölte

–   szerepel az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében

Leplezett munkaviszony-e vagy sem?

Az adóhatóság vélelmezheti ennek tényét, abban az esetben, ha az alábbi feltételek közül nem valósul meg a következő körülmények közül legalább egy, de véleményem szerint inkább több:

–  a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

–  a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem adatszolgáltatásra köteles személytől (a továbbiakban: megrendelő) szerezte;

–  a megrendelő nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;

–  a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

–  a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megrendelő bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

–  a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg; –  a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében azért nem minősül főállású kisadózónak, mert heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban főállású társas vállalkozónak minősül, (ideértve a más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózói jogállást is) feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a fent említett jogviszonyok egyikében sem. A megrendelőt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban álló személyeket egy személynek kell tekinteni (kapcsolt vállalkozás: a Tao. tv.41 4. § 23. pontja szerinti vállalkozás).

KATA alanyiság megszűnik ha a kisadózó vállalkozásnak a NAV-nál nyilvántartott, végrehajtható nettó módon számított adótartozása az év utolsó napján meghaladja a 100 e forintot.

Fontos, hogy a KATA megszűnésének évében illetve az azt követő 12 hónapban ez az adózási forma ismételten nem választható.