A könyvelő legyen mindig pontos és precíz, ismerje feladatait!

A könyvelő, minden körülmények között nagy felelősséggel járó munkakör.
A hatékony munka elvégzése érdekében, minden esetben, időben kell, hogy rendelkezésére álljanak a szükséges adatok, bizonylatok. A vele szemben támasztott elvárásokat, és a rábízott feladatokat a megbízóval közösen, a munkafolyamat elején szerződésben rögzíteni kell.

A könyvelő feladatai:

 • munkája során feldolgozza, rögzíti a bevételi (vevő) számlákat, költség (szállítói) számlákat,
 • bevételi pénztárbizonylatokat,
 • kiadási pénztárbizonylatokat,
 • bankszámlakivonatokat,
 • szerződéseket, egyéb bizonylat típusokat,
 • a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek való megfelelés szempontjából ellenőrzi a könyvelésre kapott számlákat
 • adatokat szolgáltat a hatóságok felé (bevallások elkészítése és beküldése).
 • elkészíti a vállalkozás vezetője által kért kimutatásokat.
 • éves beszámolót készít (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet).
 • tájékoztatja a vállalkozás vezetőjét a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról
 • szakszerűen Figyelmezteti a vállalkozás vezetőjét, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal.
 • külön megállapodás esetén bérszámfejtést is végez.

Mi nem tartozik a könyvelő alapvető feladatai közé?

 • a befogadott számlák valóságtartalmának ellenőrzése,
 • az azokhoz kapcsolódó szerződések, teljesítési igazolások elkészítése,
 • a banki utalások határidőre történő teljesítése,
 • a házipénztár kezelése,
 • a vállalkozás partnereivel való kapcsolattartás, új partnerrel való szerződés megkötése
 • az előző könyvelő által elkövetett esetleges hibák korrigálása.
 • amennyiben ilyet tapasztal, természetesen fel kell hívnia megbízója figyelmét a hibára, annak várható következményeire, és célszerű javaslatot tenni a hiba korrigálására
 • végül nem képezi feladat körét a lezárt üzleti év iratainak tárolása és őrzése sem, kivéve ha a vállalkozás erre igényt tart, és ezt is szerződésben rögzítik.

Tévesen, de sok vállalkozás vezetője gondolja azt, hogy a könyvelő mindent tud cége gazdasági helyzetéről, napi pénzügyeiről, partnereiről, arról, hogy a vállalkozás kinek, mennyivel tartozik, és mennyivel tartoznak mások a cégnek.