Könyvelő

A könyvelés a két fél (könyvelő és a vállalkozás) egyenrangú, egymást segítő együttműködése kell, hogy legyen, ami a megbízási szerződés aláírásával jön létre.

A könyvelés nem csak a törvényi előírások miatt fontos. Megfelelő szaktudással rendelkező könyvelő jelentős mennyiségű időt takaríthat meg a vállalkozás számára.

Milyen a jó könyvelő?

A könyvelő fontos ember észrevétlen, ha remekel – tartja a mondás.

A szaktudás és a precizitás alapvető követelmény egy könyvelő számára. Rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően tisztában kell lennie a hatályos jogszabályokkal, rendelkezésekkel.

Ügyfélcentrikus. A könyvelő legyen könnyen elérhető ügyfele számára, ne kelljen napokat várni egy válaszra. Ha az ügyfél nem ért egy pénzügyi, adózással összefüggő fogalmat, törvényt, a könyvelő magyarázza el érthetően. Legyen állandó kommunikáció az ügyfél és a könyvelő között, ne csak annyi időre találkozzanak, amíg a könyvelő átveszi a bizonylatokat, és aláíratja ügyfelével az aláírandókat. A könyvelés minden feladatát vezetői szemlélettel, a tulajdonosok érdekeit szem előtt tartva látja el. Stabil számviteli háttér biztosításával, vállalkozás profiljának megismerésével, illetve adóoptimalizálással segítséget nyújt, hogy a vállalkozás még sikeresebb legyen.

Rendelkezzen felelősség biztosítással és vállaljon felelősséget a munkájáért.

A könyvelő akkor tud jól dolgozni, ha időben megkapja a munkájához szükséges adatokat, bizonylatokat. Nagyon fontos, hogy könyvelő és megbízója pontosan tisztázza, mi a könyvelő feladata, mit várnak el tőle és ez szerződésbe rögzítésre kerüljön.

A könyvelés kifejezetten összetett munka, mely számtalan részfeladatot foglal magába.

A könyvelő alapvető feladatai az alábbiak:

–  számlák, bizonylatok törvény által előírt formában történő rögzítése

–  könyvelésre kapott számlák ellenőrzése a hatályos pénzügyi és számviteli  törvényeknek való megfelelés szempontjából

– adatszolgáltatás a hatóságok felé (bevallások elkészítése és beküldése)

– vállalkozás vezetője által kért kimutatások elkészítése

– éves beszámoló elkészítése (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

– a vállalkozás vezetőjének tájékoztatása a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról

– figyelmeztetni a vállalkozás vezetőjét, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal

– külön megállapodás esetén bérszámfejtés

A könyvelő teljes rálátást kap a cég működésére ezért a kölcsönös bizalom elengedhetetlen feltétele a vállalkozó és a könyvelő együttműködésének.