Könyvelőnek lenni nemes, de nem egyszerű hivatás. Pontosságot, precízséget, alapos tudást, határozottságot és felkészültséget igényel, tevékenykedjen a vállalkozói szféra bármely területén. Különösen igaz ez a KIVA könyvelés esetében.

Miért speciális a KIVA könyvelés?

A kisvállalati adó rendszerébe tartozó cégek kettős könyvvitelt vezetnek, a társasági adó, szociális hozzájárulás és szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati adó szabályai alapján számolják ki, vallják be adókötelezettségüket.

Ennek oka abban keresendő, hogy a KIVA hatálya alá tartozó összes cég továbbra is kötelezően a számviteli törvény hatálya alá tartozik.

Ezen könyvelési forma jellemzője és specialitása tehát, hogy kettős könyvvitelt alkalmaz.

Mit jelent ez pontosan KIVA könyvelés esetén?

– továbbra is elszámolásra, lekönyvelésre kerül a KIVA könyvelés során az adott cég eszközeinek értékcsökkenése, a bérek, az összes kiállított vevő számla és az összes bejövő költségszámla, függetlenül attól, hogy ki van e fizetve vagy nincs.

– Továbbra is lesz főkönyv, amiben láthatóak a lekönyvelt költségek, bevételek, annak ellenére, hogy az új adónem nem foglalkozik bevétel és költség fogalmával.

– Továbbra is kell mérleget, eredménykimutatást készíteni.

– Továbbra is lesz a cégnek (az eredmény kimutatásban) – az alábbiak kicsit lesarkítva – a bevételek és a költségek alapján üzleti eredmény, és adózás előtti eredmény, ami viszont nem egyezik meg a Kisvállalati Adó adóalapjával. Azaz a cég eredménye a KIVA könyvelés alapján továbbra is a bevételeiből és költségeiből adódik, függetlenül attól, hogy mi az adóalapja, és ez alapján hogyan számolja ki az adóját.

Milyen cég élhet a KIVA könyvelés nyújtotta előnyökkel?

– az egyéni cég,

– a közkereseti társaság,

– a betéti társaság,

– a korlátolt felelősségű társaság,

– a zártkörűen működő részvénytársaság,

– a szövetkezet és a lakásszövetkezet,

– az erdőbirtokossági társulat,

– a végrehajtó iroda,

– az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,

– a szabadalmi ügyvivői iroda,

– a külföldi vállalkozó,

– a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy, amely megfelel a törvényi feltételeknek, és megteszi az ehhez szükséges bejelentést.